Oferta

Doradztwo

Dlaczego projekt jest konieczny?

Czy zdajesz sobie sprawę, że niepotrzebne podniesienie temperatury w pomieszczeniu o 1°C spowoduje wzrost koszów eksploatacyjnych nawet do 5%. Mając na uwadze, że nawet najdrobniejsze błędy projektowe niosą za sobą poważne konsekwencje finansowe, profesjonalnie podchodzimy do świadczonych usług.

Z naszych doświadczeń wynika, że bardzo często instalacje grzewcze nie współgrają ze źródłem ciepła. Coraz bardziej popularne alternatywne źródła energii (np. pompy ciepła) stosowane są w tradycyjnych systemach grzejnikowych, co powoduje znaczny spadek efektywności systemu i w konsekwencji brak jakichkolwiek oszczędności podczas eksploatacji. Trzeba zdawać sobie sprawę, że za zużycie energii odpowiedzialne jest wiele czynników: – dobór źródła ciepła, typ instalacji, jej parametry pracy i jeszcze wiele innych.

Brak odpowiedniej regulacji mocy cieplnej systemu (np. w funkcji temperatury zewnętrznej), brak zgodności między systemami współpracującymi (np. ogrzewaniem, wentylacją, wspomaganiem ogrzewania alternatywnym źródłem energii) to tylko niektóre z notorycznie popełnianych błędów w fazie projektowej. Niestety często źródła ciepła są również znacznie przewymiarowane, co poza zwiększonymi kosztami podczas użytkowania, powoduje wiele problemów eksploatacyjnych.

Często inwestujemy w kosztowne systemy oparte o pompy ciepła, niskoenergetyczne pompy obiegowe, zapominając całkowicie o ochronie tych kosztownych elementów przed powszechnymi problemami instalacyjnymi typu procesy korozyjne, czy zapowietrzanie instalacji. Źródłem problemów eksploatacyjnych bardzo często są błędy projektowe np. przy doborze elementów systemu utrzymania ciśnienia (naczynia wzbiorcze, zawory bezpieczeństwa).

Do tego dochodzi dobór kiepskiej jakości urządzeń i w konsekwencji inwestor zamiast oszczędzać korzysta z usług firm serwisowych. Mając na uwadze jak ważne dzisiaj dla naszych klientów są pieniądze i czas – od samego początku umożliwiamy oszczędność jednego i drugiego.

Oto kilka przykładów negatywnych skutków braku dokumentacji projektowej:

 • przewymiarowanie źródła ciepła (najczęściej kotła), powoduje wyższe koszty inwestycji oraz eksploatacji przez większe straty postojowe i kominowe, co przekłada się na roczny stopień wykorzystania energii, a w konsekwencji wyższe koszty za paliwo.
 • przewymiarowane grzejniki (bardzo częsty błąd przy doborze na tzw. „m2” ) to wyższy koszt inwestycji
 • przy montażu niektórych instalacji np. pompy ciepła, instalacji wentylacji mechanicznej itp. można zrezygnować z części innych instalacji i elementów architektury. Wzrost kosztów inwestycji występujący najczęściej przy budowie na podstawie gotowych projektów.
 • źle dobrane średnice rur, niedowymiarowanie, którego efektem są dokuczliwe szumy instalacji i problemy z właściwym dogrzaniem niektórych bądź wszystkich pomieszczeń. Przy przewymiarowaniu zaś - odkładanie się osadów w rurach z powodu uwarstwionego przepływu czynnika, a także wyższe koszty inwestycji.
 • brak obliczeń hydraulicznych instalacji utrudnia, a nawet uniemożliwia wyregulowanie instalacji c.o. W efekcie może to powodować, że część pomieszczeń może być niedogrzana, natomiast do innych pomieszczeń dostarczona zostanie ilość ciepła wyższa od zapotrzebowania.
 • wadliwy dobór przewodów spalinowych. Średnice dobiera się wg obliczeń, i zależna jest od mocy urządzenia, rodzaju paliwa, wysokości komina i jego geometrii, rodzaju i parametrów technicznych kotła. Przewymiarowanie średnicy przewodów spalinowych powoduje większy ciąg kominowy, co powoduje większe straty kominowe, co w konsekwencji podwyższa koszty eksploatacji. Niedowymiarowanie zaś przewodów spalinowych powoduje cofanie się spalin i w konsekwencji automatyczne wyłączanie się kotła z eksploatacji poprzez zadziałanie czujnika ciągu kominowego.
 • wadliwe rozwiązania układu wentylacji grawitacyjnej i nawiewnej - może stanowić zagrożenie dla życia, Dodatkowo powoduje wadliwe działanie kotła czy kominka z powodu niewystarczającej ilości powietrza do spalania.
 • niewłaściwa temperatura czynnika grzewczego, zły dobór długości pętli, zbyt duża różnica w długościach poszczególnych pętli lub niewłaściwe rozstawy rur przy ogrzewaniu podłogowym mogą powodować niedogrzanie podłogi a w konsekwencji niedogrzanie pomieszczeń, lub przegrzanie podłogi oraz utratę komfortu cieplnego.

Mając na uwadze powyższe argumenty, oczywistym staje się, iż koszty dokumentacji projektowej szybko zwrócą się poprzez optymalizację wydatków inwestycyjnych na odpowiednio dobrane urządzenia oraz w postaci oszczędności kosztów eksploatacyjnych wynikających z poprawnie przyjętych rozwiązań projektowych, a także osiągnięty zostanie komfort i bezpieczeństwo eksploatacyjne.

Przed podjęciem decyzji inwestycyjnych służymy naszym Klientom bezpłatnym doradztwem inżynierskim. Zapraszamy

Usługi

Wychodząc na przeciw oczekiwaniom naszych obecnych i przyszłych klientów, staramy się każdemu z nich przedstawić indywidualne rozwiązania. Mając ze sobą duży bagaż doświadczeń na rynku, jak i zdobyte doświadczenia zebrane na szeregu szkoleniach, stale poszerzamy zakres naszych usług. Stale podnosimy swoje kwalifikacje, poprzez uczestnictwo w bardzo wielu różnorodnych sympozjach, seminariach i warsztatach, także zagranicznych. Nasza firma oferuje usługi w zakresie nowoczesnych technik instalacyjnych, z dużym naciskiem na odnawialne źródła energii takie jak pompy ciepła i instalacje solarne.

Ofertę wykonawstwa instalacji grzewczych, kotłowni gazowych i olejowych, pomp ciepła, węzłów cieplnych, kolektorów słonecznych, wentylacji, instalacji wodno-kanalizacyjnej i gazowej kierujemy do klienta:

 • indywidualnego - w mieszkaniach i domach jednorodzinnych
 • wspólnot mieszkaniowych , spółdzielni mieszkaniowych, TBS, deweloperów - w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych
 • instytucjonalnego - w budynkach użyteczności publicznej
 • w obiektach handlowo-usługowych
 • w obiektach przemysłowych

Prace wykonywane są pod kierownictwem doświadczonych inżynierów z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych.

Dysponujemy najnowszą wiedzą, doświadczeniem, potencjałem technicznym, kadrowym oraz ekonomicznym i finansowym wymaganym do realizacji robót budowlanych w zakresie instalacji grzewczych , wodno-kanalizacyjnych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych oraz ogólnobudowlanych.

Wiedza, wieloletnie doświadczenie i rzetelność naszej kadry jest gwarancją wysokiej jakości produktu finalnego.

Każdego klienta, zarówno indywidualnego jak i instytucjonalnego, obsługujemy z taką samą rzetelnością i zaangażowaniem, mając na uwadze jego maksymalną satysfakcję.

Termowizja

Czym jest termowizja? Dlaczego odgrywa ona tak duże znaczenie?

Najprościej mówiąc jest to metoda badań, która polega na zdalnym i oczywiście bezdotykowym rejestrowaniu pola temperatur na powierzchni określonego, badanego w danej chwili przedmiotu.

Wykonując badania termowizyjne, sprawdza się dokładnie, jak rozkładają się temperatury na danej powierzchni. Wykonując takie badania termowizyjne, jakie świadczy nasza firma, poprzez fotografię wykonaną kamerą termowizyjną w świetle podczerwieni, dostaje się pełen obraz tego, jak rozkłada się dana temperatura w danym miejscu. To więc, co jest w stanie pokazać nam termowizja, to przede wszystkim wszelkiego rodzaj mostki termiczne, nieszczelności, przecieki, jak również i przegrzania. Bez wątpienia największą zaletą tych badań jest fakt, że charakteryzują się one bezinwazyjnością, nieszkodliwością i oczywiście szybkością. Termowizja daje możliwość sprawdzenia wszystkiego, czego żaden z Nas, nie jest w stanie zobaczyć sam.

Nasza firma wykorzystuje do pracy sprzęt światowego lidera firmy FLIR. Możemy więc pokazać wszystkie detale obrazu, wszelkie anomalie i defekty, tym samym również zapewnić szybką i profesjonalną pracę. Widoczna wilgoć, jeszcze przed pojawieniem się pleśni? Zewnętrzne określenie temperatury otoczenia i wilgotności powietrza? Przed nami nic się nie ukryje.

Zakresy naszego działania Energetyka i automatyka przemysłowa

1.Badanie stopnia rozkładu temperatur maszyn i urządzeń
2.Badanie rozdzielni elektrycznych oraz szaf automatyki
3.Badanie silników, pomp, agregatów, sprężarek, wentylatorów, łożysk
4.Badanie produktów oraz elementów produkcyjnych

Budownictwo

1.Lokalizacja źródła występowania strat cieplnych
2.Sprawdzenie jakości wykonania docieplenia budynku
3.Badanie stanu izolacji
4.Kontrola instalacji elektrycznej
5.Wykrywanie usterek ogrzewania podłogowego oraz jego przebiegu
6.Wykrywanie zatorów w grzejnikach
7.Wykrywanie wilgoci oraz źródeł zagrzybienia
8.Identyfikacja rur z ciepłą i zimną wodą.

Chłodnictwo i klimatyzacja

1.Badanie szczelności urządzeń oraz kanałów instalacji chłodniczych
2.Lokalizacja wycieków instalacji chłodniczych
3.Badanie szczelności chłodni